Endast Pingstförsamlingar i Kalmar län är bidragsberättigade

För mer info om Pingst ung eller bidragsansökningar gällande andra län, gå till hemsidan pingstung.se.